Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0038
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Assessment and verification of existing structures - Supplementary guidance
Třídicí znak:730038
Schválena:21.11.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.12.2019
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1150 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama