Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14908-3
Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 3: Power Line Channel Specification
Třídicí znak:738525
Schválena:22.7.2014
Vydána:1.9.2014
Účinnost od:1.10.2014
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1621 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama