Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0543-2
Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Internal environment in buildings for animals - Part 2: Ventilation and heating
Třídicí znak:730543
Schválena:9.4.1997
Vydána:1.1.1998
Účinnost od:1.2.1998
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:194 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama