Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1382
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Timber Structures - Test methods - Withdrawal capacity of timber fasteners
Třídicí znak:731767
Schválena:10.6.2016
Vydána:1.8.2016
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.10.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2104 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama