Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-5
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service instalations - Part 5: Service ducts and shafts
Třídicí znak:730857
Schválena:14.7.2010
Vydána:1.8.2010
Účinnost od:1.9.2010
Platnost bude ukončena:1.7.2021
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:514 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama