Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:73 00 Navrhování staveb, všeobecně


bylo nalezeno 81 norem

ČSN ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN P ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.5.2021

ČSN P ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN P ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN P ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.5.2021

ČSN P ISO 6707-2
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.6.2018

ČSN P ISO 6707-2
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730000
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 1990 NA ed. A
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 1990 NA ed. A
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN EN 1990 NA ed. A
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.6.2015
Platnost ukončena:1.3.2021

ČSN EN 1990 ed. 2
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 1990 ed. 2
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN EN 1990 ed. 2
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730002
Účinnost od:1.6.2015
Platnost ukončena:1.3.2021

ČSN 73 0031
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730031
Účinnost od:1.1.1990
Platnost ukončena:1.4.2010

ČSN ISO 2394
Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
Třídicí znak:730031
Účinnost od:1.8.2016

ČSN 73 0032
Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
Třídicí znak:730032
Účinnost od:1.2.2020

ČSN 73 0033
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730033
Účinnost od:1.1.1991
Platnost ukončena:1.4.2010

ČSN 73 0034
Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou
Třídicí znak:730034
Účinnost od:1.1.2019

ČSN ISO 12494
Zatížení konstrukcí námrazou
Třídicí znak:730034
Účinnost od:1.1.2019

ČSN 73 0035
Zatížení stavebních konstrukcí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.1988
Platnost ukončena:1.4.2010
Změny:*a 8.91, *2 2.94, *Z3 10.06

ČSN EN 1991-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2011

ČSN EN 1991-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.2.2008
Opravy:*1 7.13, *2 12.19
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 1991-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 1991-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN 1991-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.6.2011
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 1991-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 1991-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 1991-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN 1991-4
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.4.2008
Opravy:*1 1.11, *2 7.13, *3 5.18
Změny:*(NA ed. A) 9.08, *Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 4.11, *Z4 5.11, *Z5 6.11

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011

ČSN EN 1991-1-1
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.4.2004
Opravy:UR 6.07, *1 2.10
Změny:*Z1 2.10, *Z2 3.10

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 1991-1-2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.9.2004
Opravy:*1 12.06, UR 6.07, *2 2.10, *3 5.13

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2012
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2013
Změny:*A1 6.16

ČSN EN 1991-1-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2005
Opravy:UR 6.07, *1 2.10
Změny:*Z1 10.06, *(NA/Z1 ed. A) 12.06, *(Z 2) 2.10, *Z3 3.10, *Z4 4.12, *Z5 6.13, *A1 6.16

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 4: General actions - Wind loads
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 4: General actions - Wind loads
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.12.2020
Opravy:*1 8.20

ČSN EN 1991-1-4
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.2007
Opravy:UR 6.08, *1 9.08, *2 5.10, *3 1.11, *4 8.20
Změny:*Z1 3.10, *A1 10.10, *Z2 11.11, *Z3 4.13

ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011

ČSN EN 1991-1-5
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.6.2005
Opravy:UR 6.07, *1 2.10, *2 6.11
Změny:*Z1 2.10, *Z2 3.10

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 6: General actions - Actions during execution
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.8.2012

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN 1991-1-6
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.11.2006
Opravy:*1 9.09, *2 6.13
Změny:*Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 7.11, *Z4 4.12

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2015

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN 1991-1-7
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.1.2008
Opravy:*1 2.11
Změny:*Z1 3.10, *A1 5.15

ČSN ISO 12494
Zatížení konstrukcí námrazou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730035
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.1.2019
Opravy:*1 1.11

ČSN EN 1998-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 1998-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN 1998-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 1998-1 ed. 2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.10.2013
Změny:*Z1 1.16

ČSN EN 1998-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.6.2012

ČSN EN 1998-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 1998-2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2007

ČSN EN 1998-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1998-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: General actions - Assessment and retrofitting of buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 1998-3 ed. 2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.4.2014

ČSN EN 1998-3 ed. 2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.4.2014

ČSN EN 1998-4 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 1998-4
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.4.2008
Opravy:*1 8.11
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 1998-4
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Nádrže, zásobníky a potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 1998-5 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 1998-5
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.8.2006
Opravy:UR 6.07
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 1998-6 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 1998-6
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.3.2007
Změny:*Z1 3.10

ČSN 73 0038
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení
Třídicí znak:730038
Účinnost od:1.12.2019

ČSN 73 0038
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730038
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN ISO 13822
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
Třídicí znak:730038
Účinnost od:1.1.2015

ČSN 73 0039
Navrhování objektů na poddolovaném území
Třídicí znak:730039
Účinnost od:1.2.2015

ČSN 73 0040
Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
Třídicí znak:730040
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN 15129
Antiseizmické konstrukční úpravy
Třídicí znak:730041
Účinnost od:1.12.2018

ČSN 73 0043
Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí
Třídicí znak:730043
Účinnost od:1.12.2019

ČSN 73 0043
Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730043
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN ISO 13823
Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost
Třídicí znak:730043
Účinnost od:1.1.2015

 
 
Reklama