Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13285
Nestmelené směsi - Specifikace

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Unbound mixtures - Specification
Třídicí znak:736155
Schválena:25.5.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.4.2011
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13285:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:275 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama