Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1364-3
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž)

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling - Full configuration (complete assembly)
Třídicí znak:730853
Schválena:21.12.2006
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.6.2014
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1364-3:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:530 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama