Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements
Třídicí znak:730302
Schválena:11.1.2002
Vydána:1.2.2002
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.10.2006
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12976-1:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:147 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama