Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16475-3+A1
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Accessories - Part 3: Draught regulators, standstill opening devices and combined secondary air devices - Requirements and test methods
Třídicí znak:734245
Schválena:5.12.2019
Vydána:1.1.2020
Účinnost od:1.2.2020
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:491 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama