Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1991-1-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) z června 2013.
Třídicí znak:730035
Schválena:28.4.2005
Vydána:1.6.2005
Účinnost od:1.7.2005
Počet stran:52
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:17451 kB
Opravy:UR 6.07, *1 2.10 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 10.06, *(NA/Z1 ed. A) 12.06, *(Z 2) 2.10, *Z3 3.10, *Z4 4.12, *Z5 6.13, *A1 6.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.6.2007
Věstník:6/2007
Účinnost od:1.7.2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:20 kB
 
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.2.2010
Věstník:2/2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:105 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: NA ed. A
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:příloha
Vydána:1.7.2005
Věstník:7/2005
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.7.2011
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:15985 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2006
Věstník:10/2006
Účinnost od:1.11.2006
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2892 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: NA/Z1 ed. A
Typ:příloha
Vydána:1.12.2006
Věstník:12/2006
Účinnost od:1.1.2007
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2879 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z 2
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2010
Věstník:2/2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:166 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z3
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2010
Věstník:3/2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:114 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z4
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2012
Věstník:4/2012
Účinnost od:1.5.2012
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:99 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z5
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2013
Věstník:6/2013
Účinnost od:1.7.2013
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:100 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2016
Věstník:6/2016
Účinnost od:1.7.2016
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:637 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama