Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1504-8 ed. 2
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a AVCP - Část 8: Kontrola kvality a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and AVCP - Part 8: Quality control and Assessment and verification of the constancy of performance (AVCP)
Poznámka:S účinností od 2018-02-28 se nahrazuje ČSN EN 1504-8 (73 2101) z července 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:732101
Schválena:11.10.2016
Vydána:1.11.2016
Účinnost od:1.12.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:865 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama