Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1990 ed. 2
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode: Basis of structural design
Třídicí znak:730002
Schválena:25.1.2011
Vydána:1.2.2011
Účinnost od:1.3.2011
Platnost ukončena:1.6.2015
Počet stran:100
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:790 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama