Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15148
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water absorption coefficient by partial immersion
Třídicí znak:730314
Schválena:12.1.2004
Vydána:1.2.2004
Účinnost od:1.3.2004
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 15148:2002, ISO 15148:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:265 kB
Změny:*A1 2.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2017
Věstník:2/2017
Účinnost od:1.3.2017
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:200 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama