Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0039
Navrhování objektů na poddolovaném území

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Design of constructions on the mining subsidence areas
Třídicí znak:730039
Schválena:16.12.2014
Vydána:1.1.2015
Účinnost od:1.2.2015
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:858 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama