Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14081-1
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 14081-1+A1 (73 2823) ze srpna 2011, která tuto normu zcela nahradí od 2012-01-01.
Třídicí znak:732823
Schválena:12.6.2006
Vydána:1.7.2006
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2012
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14081-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:317 kB
Změny:*Z1 8.11 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2011
Věstník:8/2011
Účinnost od:1.9.2011
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:96 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama