Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN ISO 15686-1
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 1: General principles and framework
Třídicí znak:730951
Schválena:23.7.2014
Vydána:1.8.2014
Účinnost od:1.9.2014
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:517 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama