Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15186-1
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Measurements of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 1: Laboratory measurements
Třídicí znak:730509
Schválena:29.7.2004
Vydána:1.9.2004
Účinnost od:1.10.2004
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 15186-1:2003, ISO 15186-1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:262 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama