Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1998-4
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Nádrže, zásobníky a potrubí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Třídicí znak:730036
Schválena:21.12.2006
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.4.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1998-4:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:722 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama