Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13501-5+A1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests
Třídicí znak:730860
Schválena:14.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.1.2017
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:353 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama