Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1991-4
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1991-4 ed. 2 (73 0035) z července 2013.
Třídicí znak:730035
Schválena:15.2.2008
Vydána:1.3.2008
Účinnost od:1.4.2008
Počet stran:98
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2942 kB
Opravy:*1 1.11, *2 7.13, *3 5.18 (viz seznam oprav)
Změny:*(NA ed. A) 9.08, *Z1 2.10, *Z2 3.10, *Z3 4.11, *Z4 5.11, *Z5 6.11 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.1.2011
Věstník:1/2011
Účinnost od:1.2.2011
Počet stran:12
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:268 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková oprava
Vydána:1.7.2013
Věstník:7/2013
Účinnost od:1.8.2013
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:60 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 3
Typ:tisková oprava
Vydána:1.5.2018
Věstník:5/2018
Účinnost od:1.6.2018
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:140 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: NA ed. A
Typ:příloha
Vydána:1.9.2008
Věstník:9/2008
Účinnost od:1.10.2008
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:117 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2010
Věstník:2/2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:198 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2010
Věstník:3/2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:113 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z3
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2011
Věstník:4/2011
Účinnost od:1.5.2011
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:95 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z4
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2011
Věstník:5/2011
Účinnost od:1.6.2011
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:125 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z5
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2011
Věstník:6/2011
Účinnost od:1.7.2011
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:95 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama