Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14471
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 14471+A1 (73 4215) ze září 2015, která tuto normu zcela nahradí od 2016-10-31.
Třídicí znak:734215
Schválena:25.3.2014
Vydána:1.5.2014
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:31.10.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:98
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:919 kB
Změny:Z1 9.15 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:vyhlášená změna
Vydána:1.9.2015
Věstník:9/2015
Účinnost od:1.10.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:98 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama