Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13791
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components
Třídicí znak:731303
Schválena:6.1.2020
Vydána:1.2.2020
Účinnost od:1.3.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1280 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama