Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 17101
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation products for buildings - Methods of identification and test methods for one-component PU adhesive foam for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)
Třídicí znak:732905
Schválena:25.9.2019
Vydána:1.10.2019
Účinnost od:1.11.2019
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:612 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama