Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16627
Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability of construction works - Assessment of economic performance of buildings - Calculation methods
Třídicí znak:730904
Schválena:15.7.2015
Vydána:1.9.2015
Účinnost od:1.10.2015
Platnost bude ukončena:1.7.2021
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:5623 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama