Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Space arrangement of conduit of technical equipment
Třídicí znak:736005
Schválena:11.9.2020
Vydána:1.10.2020
Účinnost od:1.11.2020
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:763 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama