Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15254-5
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich panel construction
Třídicí znak:730855
Schválena:23.4.2010
Vydána:1.5.2010
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.8.2018
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:337 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama