Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 15686-5
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 5: Life-cycle costing
Třídicí znak:730951
Schválena:11.9.2018
Vydána:1.10.2018
Účinnost od:1.11.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1976 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama