Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1504-3
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
Třídicí znak:732101
Schválena:1.8.2006
Vydána:1.8.2006
Účinnost od:1.9.2006
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1504-3:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:293 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama