Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 717-2
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation
Třídicí znak:730531
Schválena:25.10.2013
Vydána:1.11.2013
Účinnost od:1.12.2013
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:289 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama