Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0601
Ochrana staveb proti radonu z podloží

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Protection of buildings against radon from the soil
Třídicí znak:730601
Schválena:16.12.2005
Vydána:1.2.2006
Účinnost od:1.3.2006
Počet stran:32
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:400 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele