Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15927-4
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hygrotermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 4: Hourly data for assesing the annual energy use for heating and cooling (ISO 15927-4:2005)
Třídicí znak:730315
Schválena:23.1.2006
Vydána:1.2.2006
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.3.2011
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 15927-4:2005, ISO 15927-4:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:170 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama