Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P ISO 6707-2
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 2: Contract and communication terms
Třídicí znak:730000
Schválena:16.3.2018
Vydána:1.5.2018
Účinnost od:1.6.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1070 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama