Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13381-2
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 2: Vertical protective membranes
Třídicí znak:730858
Schválena:2.8.2018
Vydána:1.9.2018
Účinnost od:1.10.2018
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:473 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama