Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 2: Metal liners and connecting flue pipes
Třídicí znak:734240
Schválena:26.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:476 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama