Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10077-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames
Třídicí znak:730567
Schválena:24.5.2019
Vydána:1.6.2019
Účinnost od:1.7.2019
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3201 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama