Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Components - Concrete flue blocks
Třídicí znak:734209
Schválena:1.3.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.1.2010
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1858:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:731 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama