Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-3
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals
Třídicí znak:730857
Schválena:8.10.2004
Vydána:1.12.2004
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.4.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1366-3:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:526 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama