Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-7
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 7: Conveyor systems and their closures
Třídicí znak:730857
Schválena:29.7.2004
Vydána:1.9.2004
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.4.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1366-7:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:828 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama