Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN ISO/TR 52022-2
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 2: Explanation and justification
Třídicí znak:730303
Schválena:1.3.2018
Vydána:1.4.2018
Účinnost od:1.5.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2773 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama