Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15882-3
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended applications of results from fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals
Třídicí znak:730856
Schválena:14.8.2009
Vydána:1.9.2009
Účinnost od:1.10.2009
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:279 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama