Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN ISO/TR 52016-2
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 2: Explanation and justification of ISO 52016-1 and ISO 52017-1
Třídicí znak:730336
Schválena:21.2.2020
Vydána:1.4.2020
Účinnost od:1.5.2020
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:148
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:9478 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama