Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15643-1
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings - Part 1: General framework
Třídicí znak:730901
Schválena:21.3.2011
Vydána:1.4.2011
Účinnost od:1.5.2011
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:851 kB
Opravy:*1 9.11 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.9.2011
Věstník:9/2011
Účinnost od:1.10.2011
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:128 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama