Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0532
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Protection against noise in buildings and evaluation of acoustic properties of building elements - Requirements
Třídicí znak:730532
Schválena:25.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.1.2021
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:377 kB
Změny:*Z3 3.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2013
Věstník:4/2013
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.11.2014
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:168 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2014
Věstník:10/2014
Účinnost od:1.11.2014
Platnost ukončena:1.4.2017
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:148 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z3
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2017
Věstník:3/2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:220 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

Související články:
Začíná první školní rok s alternativní výukou v nově zrekonstruované škole (1.9.2016)

 
 
Reklama