Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12350-8
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow test
Třídicí znak:731301
Schválena:21.2.2020
Vydána:1.4.2020
Účinnost od:1.5.2020
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:254 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama