Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13786
Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal performance of building components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods
Třídicí znak:730563
Schválena:10.1.2018
Vydána:1.3.2018
Účinnost od:1.4.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1506 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama