Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN ISO 23993
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of design thermal conductivity (ISO 23993:2008, Corrected version 2009-10-01)
Třídicí znak:730328
Schválena:25.5.2011
Vydána:1.6.2011
Účinnost od:1.7.2011
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:504 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama