Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1634-3
Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for door and shutter assemblies - Part 3: Smoke control doors and shutters
Třídicí znak:730852
Schválena:7.2.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1634-3:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:391 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama