Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN ISO 15686-4
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building Construction - Service Life Planning - Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling
Třídicí znak:730951
Schválena:23.7.2014
Vydána:1.8.2014
Účinnost od:1.9.2014
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1093 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama