Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

TNI 73 0330
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy

Zobrazit anotaci
Třídicí znak:730330
Schválena:30.7.2010
Vydána:1.8.2010
Účinnost od:1.9.2010
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:439 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


Související články:
Deklarativní výpočty pro pasivní a nulové domy (16.5.2011)

 
 
Reklama